FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jesteśmy Agencją UX Wzór - z pasją i zaangażowaniem badamy, planujemy i projektujemy niezwykłe aplikacje, rozwiązania e-commerce i strony internetowe. Naszym celem jest tworzenie projektów, które nie tylko zachwycają, ale przede wszystkim wpływają na rozwój biznesu naszych klientów.

Tworzymy nowe produkty cyfrowe i rozwijamy już istniejące. Realizujemy projekty dla branż takich jak E-commerce, Startupy, Bankowość, FinTech, Energetyka, Media, Farmaceutyki oraz wiele innych.

Natomiast jeżeli reprezentujesz Software House lub Agencję na pewno zainteresuje Cię współpraca niejawna (white label). W tym modelu działamy anonimowo jako Wasz zespół uczestnicząc w procesie od estymacji, przez wycenę po realizację projektu.

Pamiętaj. Jesteśmy Wzorem! Agencją UX od zadań specjalnych.

Pracujemy w sprawdzonym, trzyetapowym procesie:

  1. Konsultacje - Nasi eksperci współpracują z Tobą lub Twoim zespołem, aby zbudować wstępny zarys produktu. Otrzymasz szacunkową estymację, raport z audytów i listę funkcjonalności. Na tej podstawie przygotowujemy wstępną wycenę.
  2. Rozpoznanie - Zbieramy i analizujemy informacje niezbędne do stworzenia dokumentacji projektowej. Efektem jest dokładny zakres pracy, zawierający specyfikację z harmonogramem, wyniki badań, analiz, warsztatów oraz szczegółową wycenę z propozycją umowy.
  3. Realizacja - Realizujemy projekt UX/UI, który spełnia oczekiwania i potrzeby użytkowników. Dostarczamy zespołowi programistów kompletny projekt wraz z dokumentacją ekranów, formularzy, procesów i przypadków użycia, oferując wsparcie podczas wdrożenia.

Projektujemy UX/UI zarówno dla nowych, jak i istniejących produktów, takich jak aplikacje mobilne i desktopowe, aplikacje specjalistyczne, sklepy internetowe i rozwiązania e-commerce, strony oraz portale internetowe, panele do zarządzania i administracji, a także platformy B2B.

Możesz liczyć na spotkanie wstępne (kick-off), regularne spotkania aktualizacyjne, raporty postępu. konsultacje, warsztaty, omówienie projektów i szkolenia. Korzystamy również z narzędzi do komentowania projektów.

Oczywiście. Sposób oraz zakres jest ustalany indywidualnie.

Zespół przeprowadza konsultacje z programistami, przedstawia projekt i odpowiada na bieżące pytania i zapotrzebowanie. Wdrożenie jest testowane przez nasz zespół, ale także może odbywać się z uczestnictwem użytkowników. Dostosowujemy się do budżetów oraz potrzeb.

Raport zawiera czas pracy nad zadaniami wraz z opisem wykonanych czynności. Jest przekazywany z końcem każdego tygodnia lub w sposób określony w Zamówieniu. Jesteśmy w tym aspekcie elastyczni.

Skupiamy się nad kontrolą zgodności, budżetu i użyteczności. Stale weryfikujemy, czy projekt został zrealizowany zgodnie z założonymi specyfikacjami, wytycznymi i standardami branżowymi. Podczas projektu gwarantujemy monitoring wydatków w postaci regularnych raportów czasu pracy i poniesionych kosztów. Produkt zawsze jest testowany przez użytkowników lub wewnętrznie w celu określenia potencjalnych problemów, które użytkownicy mogą napotkać podczas korzystania z produktu.

Jesteśmy w stanie dostosować się do każdego programu, narzędzia, technologii, frameworku czy biblioteki. Mamy jednak ulubione rozwiązania::

  • Projekty UX/UI tworzymy w Figmie;
  • Zaawansowane prototypy i testy interakcji odbywają się w InVision;
  • Do zarządzania projektami wykorzystujemy Jira i Arkusze Google;
  • Do komunikacji stosujemy Slack lub Chat Google;
  • Warsztaty odbywają się w FigJam;
  • Badamy i testujemy wykorzystując Hotjar, Microsoft Clarity, Lookback;

Oczywiście. Nasze zespół zadba o zgodność z każdym możliwym standardem i jego dokumentacją.

Stosujemy oba modele - Time & Materials oraz Fixed-Price. Ostateczna decyzja co do wyboru modelu rozliczeń zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji.

W przypadku modelu Time & Materials, budżet i czas realizacji są prognozowane i podawane jako przedział czasu pracy od-do, co daje dużą elastyczność w kwestii zmian w trwającym projekcie oraz stałą kontrolę nad budżetem i postępem prac na każdym etapie projektu.

Natomiast przy wybraniu modelu Fixed-price, budżet, czas realizacji i wymagania projektowe są z góry określone, co pozwala podać jednoznacznie cenę. Zyskujemy łatwiejsze planowanie kosztów, ale jednocześnie mniejszą elastyczności w kwestii zmian w trwającym projekcie.

Wszystko zależy od zakresu i skali projektu. Średnio budżet naszych Klientów wynosi od 10 000 do 300 000 PLN na projekt UX/UI. Stawki negocjujemy na początku współpracy.

W zależności od zlecenia, przydzielonego zespołu, trudności, technologii itp. nasze stawki wahają się i są negocjowane na początku współpracy.

Przede wszystkim nasz zespół na systematycznych spotkania pozyskuje wiedzę o zakresie zlecenia. Przeprowadzane są konsultacje i warsztaty.

Dalej przechodzimy zawsze do oszacowania czasochłonności projektu. Na tej podstawie przygotowujemy szczegółową ofertę i kosztorys.

Na początku podpisujemy ogólną umowę ramową, która gwarantuje przekazanie majątkowych praw autorskich do wszystkich projektów jakie zostaną przez nasz zespół dostarczone.

Do każdego zlecenia tworzymy oddzielne zamówienie z dołączoną dokładną specyfikacją. Jeżeli zakres projektu zmienia przedstawiamy aneks.

W modelu Time & Materials jeżeli chcesz zwiększyć zakres nasz zespół szacuje czas jaki trzeba poświęcić na dodatkowe prace. W celu przystąpienia do prac musimy otrzymać akceptację tych szacunków. Jeżeli zakres zmniejsza się w tej formie współpracy nie płacisz za te odrzucone prace.

W modelu Fixed Price wszystkie dodatkowe prace wymagają również oszacowania kosztów, akceptacji. Jednak w tym przypadku niezbędny jest aneksu do umowy. Można również zmniejszyć zakres, ale to nie wpływa na cenę końcową znajdującą się w zamówieniu.

Tak! Wyślij CV i portfolio na rekrutacja@wzor.biz.

Oczywiście! Pod warunkiem, że firma wybierze nas do realizacji swojego projektu.

Wzór Copyright © 2023 All Rights Reserved
Polityka prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram